Algemene Betalingsvoorwaarden 2021

Algemene Betalingsvoorwaarden 2021
Info Onderwijs www.ocsysteemtherapie.nl
Info Psychotherapie www.despreekkamer.org
Mw. drs. M.A. van der Schee

Vergoeding

Behandeling bij een psychotherapeut BIG wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts, uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (sofi-nummer) vast te leggen. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering is voor 2020 vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in 2020. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Let op: Behandelingen worden door de Zorgverzekeraar dus niet vergoed wanneer geen verwijzing door de huisarts heeft plaats gevonden en/of de huisartsenbrief niet is overhandigd.
Soms verwijst de huisarts wel maar vergoedt de Zorgverzekeraar behandelingen niet van specifieke problemen zoals onder andere bij (partner)relatie en/of gezinsproblemen het geval is. U kunt dan wel in behandeling komen maar de kosten zijn dan geheel voor uzelf (of u moet een aanvullende verzekering hebben die dat wel dekt). Let op; deze behandelingen worden maandelijks bij u in rekening gebracht en u kunt ze dan zelf bij de zorgverzekeraar declareren. Informeer altijd vooraf of uw zorgverzekeraar de kosten dekt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Niet verschijnen op een afspraak (no-show)
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van te voren weten.
Buiten kantoortijden kunt u uw afspraak afzeggen door een mail te sturen naar margrietvanderschee@gmail.com Wanneer u uw afspraak niet tijdig (24 uur van te voren) afzegt dan ontvangt u van ons hiervoor een factuur. Dit geldt ook als u vanwege ziekte niet op de afspraak kunt komen. Als u zonder bericht niet op uw afspraak komt dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Als wij u niet kunnen bereiken krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Indien u twee maal niet op een afspraak verschijnt, of indien u twee maal binnen 24 uur afbelt, zal de behandeling worden gestopt en wordt uw dossier gesloten.

Let op: de kosten voor een no-show factuur bedragen:
• € 90,- bij niet verschijnen op een intakegesprek of onderzoek
• € 45,- bij niet verschijnen op een reguliere behandelafspraak

Bereikbaarheid
Via de mail margrietvanderschee@gmail.com ben ik op werkdagen bereikbaar. Echter buiten kantooruren, bij spoedzaken en/of crisis verwijs ik u naar uw huisarts of huisartsenpost.

Privacy en informatieverstrekking
Voldaan wordt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er wordt geen informatie verstrekt aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Klachten
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen doe ik aan bijscholing en leef de wettelijke voorschriften en regelgeving na zoals vastgelegd door de verschillende beroepsgroepen waarvan ik lid ben; LVVP, NVP en NVRG. Natuurlijk bestaat ondanks alle inspanningen de mogelijkheid dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het me weten. Mocht dat allemaal voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met de NVP of LVVP of via deze beroepsverenigingen een klacht indienen.

Kosten
(Partner)relatie- en/of gezinsconsult
45 minuten € 110,00
60 minuten € 147,00
90 minuten € 220,00

U krijgt hiervan een rekening per email met het verzoek deze binnen 14 dagen over te maken.